[Hướng Dẫn] Nhiệm Vụ Môn Phái Nga My JX1

0 5,572

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ SƯ MÔN THẬP ĐẠI MÔN PHÁI

Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
Thiếu Lâm
Thiếu Lâm
Ngũ Độc
Ngũ Độc
Nga My
Nga My
Cái Bang
Cái Bang
Võ Đang
Võ Đang
Thiên Vương
Thiên Vương
Đường Môn
Đường Môn
Thúy Yên
Thúy Yên
Thiên Nhẫn
Thiên Nhẫn
Côn Lôn
Côn Lôn

>> Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa?
>> Xem ngay top 100 sever Võ Lâm Lậu – Jx Private đông người chơi nhất tại: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau/

Nhiệm vụ môn phái Nga My võ lâm 1

1. Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Vũ Y Ni

Học được võ công:

 • Nga My Kiếm pháp;
 • Nga My Chưởng pháp.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Diệu Ẩn

Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.

Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.

Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).

Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.

Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.

Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.

Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.

Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Cẩm Y Ni. 

Học được võ công: Từ Hàng Phổ Độ

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Giảng Kinh Đường, Diệu Như.

Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.

Bước 2: : Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.

Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Bạch Liên Tiên Tử.

Học được võ công:

 • Thôi Song Vọng Nguyệt;
 • Tứ Tượng Đồng Quy;
 • Mộng Điệp.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Mục Vân Từ

Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà.

Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%).

Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.

Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Thanh Liên Tiên Tử.

Học được võ công: Lưu Thủy

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bái Nguyệt Tiên Tử – Tô Từ Hinh (Tả Thiên Điện)

Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.

Bước 2: Đến Thành Đô ­> Thanh Thành Sơn ­> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).

Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.

Bước 4: Đến “Thái Bình Tiêu Cục” ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm “Linh Xạ Hương nang”, “Ưng Tình Hộ Thân phù” và “Bích Tỷ Giới Chỉ”, sẽ giao “Phù Dung Cẩm Kê”.

Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên : ­

Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang. ­

Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại. ­

Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.

Bước 6: Trở lại “Thái Bình Tiêu Cục” ở Thành Đô phủ, giao “Linh Xạ Hương nang”, “Ưng Tình Hộ Thân phù” và “Bích Tỷ Giới Chỉ” để đổi “Phù Dung Cẩm Kê”.

Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng “Phù Dung Cẩm Kê” đổi “Bách Điểu Triều Phong”.

Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao “Bách Điểu Triều Phong”, hoàn thành nhiệm vụ.

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng Nga My võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Tán Hoa Thiên Nữ.

Học được võ công: Phật Tâm Từ Hữu

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn – Thanh Hiểu Sư Thái (Chánh điện)

Bước 1: Tiếp nhận nhiệm vụ Thanh Hiểu Sư Thái (247/303) tại Chánh điện

Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (402/318). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.

Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (231/199), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa “Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh” giao cho ông ta.

Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang.

Bước 4: Gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ xuất sư môn phái Nga My

Sẽ được phong là: Thánh Nữ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng môn – Thanh Hiểu Sư Thái (Chánh điện)

Bước 1: Tiếp nhận nhiệm vụ Thanh Hiểu Sư Thái (247/303) tại Chánh điện.

Bước 2: Từ Nga My, bạn đi theo hướng Tây ­Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại thu thập được “Yên Ngọc Chỉ Hoàn”. (xác suất :20%).

Bước 3: Gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn phái Nga My

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn..

Phần thưởng:

 • Bất Diệt Bất Tuyệt
 • Phật Quang Phổ Chiếu
 • Phan Âm Phạn Xướng
 • Phật Pháp Vô Biên

Được phong làm: Kim Đỉnh Thánh Nữ.

8. Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Nga My

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

 • Tam Nga Tế Nguyệt;
 • Phong Sương Toái Ảnh;
 • Phổ Độ Chúng Sinh.

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ:

Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (389/312), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.

Bước 2: Đến Thành Đô ­> Thanh Thành Sơn ­> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (210/196) lấy được “Vô Tự Thiên Thư”.

Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.

Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (247/303) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.

Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.

Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ ký danh đệ tử môn phái Nga My

Bước 1: Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây Tây Bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (240/330), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên.

­Câu hỏi thứ nhất: chọn trả lời số 3: Ô Long Trà ­

Câu hỏi thứ hai: chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai ­

Câu hỏi thứ ba: chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
Bước 2: Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:

 • ­Câu hỏi thứ nhất: chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục;
 • Câu hỏi thứ hai: chọn trả lời số 1: Hoang Chung;
 • Câu hỏi thứ ba: chọn trả lời số 2: Kê Kiện.

Bước 3: Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:

 • ­Câu hỏi thứ nhất: chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân;
 • Câu hỏi thứ hai: chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ;
 • Câu hỏi thứ ba: chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn.


Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (220/321) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (217/318), (209/313), (221/312), (223/314), (226/311).

Bước 5:  Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (231/311) và hoàn thành nhiệm vụ.

10. Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Nga My

Học kỹ năng: Bế Nguyệt Phất Trần

bi quyet ky nang 120
Bí quyết Kỹ năng 120



bi quyet dai-thanh 120
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

Giá: xxxxx Tiền Đồng.

Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK, bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Chuột phải sử dụng sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng:

Bế Nguyệt Phất Trần nga my
Leave A Reply

Your email address will not be published.