[Tổng hợp] Bãi luyện công và Địa điểm lưu rương Võ Lâm 1

0 35,270

I. Tổng hợp điểm lưu rương Võ lâm 1 và bản đồ luyện công từ 2x – 9x

Việc nắm bắt địa điểm luyện công và vị trí lưu rương rất cần thiết cho người chơi Võ Lâm 1. 

Sau đây là Bảng hướng dẫn chi tiết:

Cấp
Map Luyện Công
Điểm lưu rương
Đường lên bãi
2x
Kiếm Các Tây NamThành ĐôThành Độ Bắc => Kiếm Các Tây Nam
La Tiêu SơnĐại LýĐại Lý => La Tiêu Sơn
Kiếm Các Trung NguyênDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu Sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các Trung Nguyên
Vũ Lăng SơnTương DươngBa Lăng Huyện
Kiếm Các Tây BắcPhượng TườngPhượng Tường >> Kiếm Các Tây Bắc
Tần LăngPhượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng

Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
3x
Vũ Di SơnĐại LýLâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
Thổ Phỉ ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn => Thổ Phỉ Động
Thục Cương SơnDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn
Phục Ngưu Sơn ĐộngDương ChâuDương Châu >> Phục Ngưu Sơn Động
Tuyết Báo Động Tầng 1Phượng TườngPhượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Tuyết Báo Động
Yến tử ĐộngTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh => Yến Tử Động
hoặc Thần Hành Phù => Khỏa Lăng Động => Đi ngược về Yến Tử Động
Miêu LĩnhTương DươngTương Dương => Ba Lăng Huyện => Miêu Lĩnh
Kim Quang ĐộngPhượng TườngPhượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động
Dược Vương Động Tầng 1Biện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Khoái Hoạt LâmBiện KinhBiện Kinh => Long Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm
Bạch Vân ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Bạch Vân Động
4x
Thanh Thành SơnThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn
Điểm Thương Động Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động
Điểm Thương SơnĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn
Phục Ngưu Sơn TâyDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây
Mật thất Thiếu LâmDương ChâuDương Châu => Thiếu Lâm Phái => Mật thất Thiếu Lâm
Mê cung Kê Quán ĐộngDương châu hoặc Đạo Hương thônBiên Kinh > Phục ngưu Sơn > Thiên Tâm -> Kê quán động
Hoàng Hà Nguyên ĐầuDương ChâuDương Châu =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu
Tỏa Vân ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo => Kim Quang Động => Toả Vân Động
Kinh Hoàng ĐộngThành ĐôThành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động
Thần Tiên ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động
5x
Hưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động.
Nghiệt Long ĐộngĐại LýLong Tuyền thôn => La Tiêu Sơn => Nghiệt Long Động
Ngọc Hoa ĐộngĐại LýNgũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn => Bảo Ngọc Hoa Động
Thiên Tầm Tháp Tầng 1,2,3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp 1,2,3
Ác Bá Địa ĐạoĐại LýĐại Lý Phủ => Ác bá địa đạo
Thiên Tâm ĐộngDương ChâuBiện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động hoặc Tương Dương => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động
Tường Vân Động Tầng 1Dương ChâuDương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 1Tương DươngLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đáy Động Đình hồ Tầng 1Nam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Sơn động dưới đáy Động Đình Hồ
Hưởng Thủy ĐộngThành ĐôThành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động
6x
Thiên Tầm Tháp Tầng 3Đại LýĐại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
108 La Hán TrậnBiên KinhBiên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => Đi phía sau tượng Phật => 108 La Hán Trận
Tường Vân Động Tầng 2,3,4Dương ChâuDương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động
Lưu Tiên Động Tầng 2,3,4Biên KinhBiên Kinh => Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Thanh Loa đảoBa Lăng HuyệnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu: TVB phải làm nhiệm vụ Xuất Sư mới có thể lên được )
Hoành Sơn pháiNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái
Dương Giác ĐộngĐại LýLong Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
7x
Long Nhãn ĐộngĐại LýĐại Lý => Điểm Thương Sơn => Long Nhãn Động
Linh Cốc ĐộngDương ChâuDương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
hoặc Thần Hành Phù => Tiến Cúc Động => Linh Cốc Động
Lão Hổ ĐộngDương ChâuLong Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu => Lão Hổ Động
Lâm Du QuanDương ChâuBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Tường Vân Động Tầng 5Tương DươngDương Châu Bắc => Cái Bang => Tường Vân Động.
Lưu Tiên Động Tầng 5Tương DươngBiên Kinh =>Long Môn Trấn => Hoàng Hà Nguyên Đầu -=> Lưu Tiên Động
Đại Tù ĐộngPhượng TườngBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn -=> Đại Tù Động
Tần Lăng Tầng 2Phượng TườngPhượng Tường Động => Tần Lăng
Phượng Tường Bắc => Tần Lăng
Dược Vương Động Tầng 2Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Thanh Loa đảo Sơn ĐộngNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Bến Tàu => Thiên Vương Đảo => Thanh Loa Sơn Động
Đào Hoa NguyênNam Nhạc TrấnBa Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn => Bạch Thủy Động => Phục Lưu Động => Đào Hoa Nguyên
8x
Nhạn Thạch ĐộngThành ĐôThành Đô => Trường Giang Nguyên => Nhạn Thạch Động
Lưỡng Thủy ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Nhạn Đăng Sơn => Lưỡng Thuỷ Động
Thanh Khê ĐộngĐại LýLâm An Phủ => Long Tuyền Thôn => Thanh Khê Động.
Vô Danh ĐộngĐại LýĐại Lý Phủ => Thạch Cổ Trấn => Vô Danh Động
Dương Trung ĐộngDương ChâuDương Châu => Đạo Hương Thôn => Dương Trung Động
Chân núi Trường BạchTương DươngBiện Kinh Bắc => Lâm Du Quan => Chân Núi Trường Bạch
Băng Hà ĐộngPhượng TườngPhượng Tường => Vĩnh Lạc Trấn => Băng Hà Động
Tần Lăng Tầng 3Phượng TườngPhượng Tường Đông => Tần Lăng
Phi Thiên ĐộngBiện KinhBiện Kinh => Chu Tiên trấn = > Phi Thiên Động
Dược Vương Động Tầng 3Biện KinhLong Môn Trấn => Dược Vương Cốc => Dược Vương Động
Sa mạc địa biểuLâm AnLong Môn Trấn => Côn Lôn Phái => Khoái Hoạt Lâm => chạy đến tọa độ 214/196
Phù Dung ĐộngThành ĐôThành Độ => Giang Tân Thôn => Phù Dung Động
9x
Tiến Cúc ĐộngDương Châu, Đạo Hương ThônDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Cán Viên ĐộngDương ChâuDương Châu > Thục Cương > Tiến Cúc Động
Khoả Lang ĐộngPhượng TườngThần hành phù > Khoả Lang Động
Trường Bạch Sơn NamPhượng TườngThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Nam
Trường Bạch Sơn BắcBiện KinhThần Hành Phù > Trường Bạch Sơn Bắc
Dược Vương động tầng 4Biện KinhPhượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc >> Dược Vương Động
Sa Mạc 1Lâm AnThần Hành Phù
Sa Mạc 2Lâm AnThần Hành Phù
Sa Mạc 3Lâm AnThần Hành Phù

>> Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa?
>> Chơi ngay Võ Lâm Chính Tông – Khai mở máy chủ THIÊN SƠN – Jx Private đông người chơi nhất tại

võ lâm chính tông 16/5

II. Những bản đồ sử dụng Thần Hành Phù Võ Lâm 1

 • Sa mạc Sơn Động 1;
 • Sa mạc Sơn Động 2;
 • Sa mạc Sơn Động 3;
 • Tiến Cúc Động;
 • Mạc Cao Quật;
 • Trường Bạch Sơn Nam;
 • Trường Bạch Sơn Bắc;
 • Khỏa Lăng Động;
 • Phong Lăng Độ;
 • Dược vương Động Tầng 4;
 • Cán Viên Động;
 • Tuyết báo Động Tầng 8.

Tổng hợp bãi luyện công nhanh cho 10 đại môn phái

Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
Thiếu Lâm
Thiếu Lâm
Ngũ Độc
Ngũ Độc
Nga My
Nga My
Cái Bang
Cái Bang
Võ Đang
Võ Đang
Thiên Vương
Thiên Vương
Đường Môn
Đường Môn
Thúy Yên
Thúy Yên
Thiên Nhẫn
Thiên Nhẫn
Côn Lôn
Côn Lôn

Bài viết sau đây hướng dẫn cụ thể điểm lưu rương võ lâm 1 và chi tiết đường đi lên bãi luyện công, chúc các bạn sớm vang danh giang hồ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.