Chính sách quyền riêng tư

0 1,567

Các thông tin của Quý khách hàng sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp như: Google sẽ sử dụng cookie để giúp phân phát các quảng cáo mà Google hiển thị trên các trang web của chúng tôi.

1. Cookie quảng cáo của Google

Khi người dùng truy cập vào trang web của chúng tôi, cookie có thể được gửi đến trình duyệt của người dùng cuối đó. Việc thu thập dữ liệu giúp ích cho mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Chính sách bảo mật của chúng tôi

Các nhà cung cấp bên thứ ba, kể cả Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của chúng tôi hoặc các trang web khác.

Việc Google sử dụng cookie quảng cáo sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng của chúng tôi dựa trên việc họ truy cập vào trang web của bạn và/hoặc các trang web khác trên Internet.

Người dùng có thể chọn không xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, người dùng có thể chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo được cá nhân hóa của nhà cung cấp bên thứ ba bằng cách truy cập vào www.aboutads.info)

Leave A Reply

Your email address will not be published.