[Hướng Dẫn] Nhiệm Vụ Môn Phái Côn Lôn JX1

0 4,712

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ SƯ MÔN THẬP ĐẠI MÔN PHÁI

Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
Thiếu Lâm
Thiếu Lâm
Ngũ Độc
Ngũ Độc
Nga My
Nga My
Cái Bang
Cái Bang
Võ Đang
Võ Đang
Thiên Vương
Thiên Vương
Đường Môn
Đường Môn
Thúy Yên
Thúy Yên
Thiên Nhẫn
Thiên Nhẫn
Côn Lôn
Côn Lôn

>> Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa?
>> Xem ngay top 100 sever Võ Lâm Lậu – Jx Private đông người chơi nhất tại: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau/

Nhiệm vụ môn phái Côn Lôn Võ lâm 1

1. Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Phụng Kiếm Đệ Tử.

Học được võ công:

 • Côn Lôn Đao Pháp;
 • Côn Lôn Kiếm Pháp;
 • Thanh Phong Phù;
 • Thúc Phược Chú.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Tiểu Hàn

Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp Tiểu Hàn (184/196) nhận nhiệm vụ hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 loại dược liệu là: Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo và Linh Chi

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> Long Môn Trấn ­> Dược Vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đến khi nhận đủ 5 loại dược liệu.

Bước 3: Có đủ 5 loại dược liệu, trở về Côn Lôn Phái giao cho Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Tử Vi Hộ Pháp. 

Học được võ công: Ky Bán Phù

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.

Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> Long Môn Trấn ­> Dược Vương Cốc ­> Dược Vương Động tầng 1 (288/205)

Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại (193/199), (196/201), (197/201).

Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạc đà mang về Côn Lôn Phái giao cho Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thái Vi Hộ Pháp.

Học được võ công:

 • Thiên Tế Tấn Lôi;
 • Thiên Thanh Địa Trọc;
 • Nhất Khí Tam Thanh;
 • Bắc Minh Đáo Hải.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.

Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết (198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu …

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> Long Môn Trấn ­> Dược Vương Cốc ­> Tuyết Báo động tầng 1 (288/201).

Bước 3: Đánh 3 con quái vật tại Cáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để nhận 3 viên Da Minh Châu.

Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châu về Côn Lôn Phái giao cho Đại Sư Chu Khuyết, hoàn thành nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thiên Vi Hộ Pháp.

Học được võ công:

 • Khi Hàn Ngạo Tuyết;
 • Khí Tâm Phù.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

Bước 1: Đến Tử Vi Điện gặp Thanh Liên Tử (187/199) nhận nhiệm vụ lên đỉnh Kiến Tính đoạt Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> Kiến Tính Phong Sơn động (208/188).

Bước 3: Vào động đánh bại tên Hồng Nguyệt (209/178), (208/193). Biết được thanh kiếm đã bị tên đầu lĩnh của chúng cất giấu.

Bước 4: Đánh Lam Vân đến khi lấy được chìa khoá tại (220/199), (206/198).

Bước 5: Có được chìa khoá, đến mở rương tại (191/175) lấy Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại Tử Vi Điện giao Huyết Hồn Thần Kiếm cho Thanh Liên Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng Côn Lôn võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Thụ Phù Thiên Tướng.

Học được võ công:

 • Mê Tung Hoan Ảnh;
 • Cuồng Phong Sậu Điện.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.

Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tại Thiên Vi Điện (195/195) nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái đến Băng huyệt động (222/223).

Bước 3: Đánh 5 con Đại Tuyết Quái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).

Bước 4: Sau khi giết đủ 5 con lúc đó Quái Nhân mới xuất hiện, đánh Quái Nhân (197/201) lấy được một Núm tóc.

Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tại Thiên Vi Điện giao Núm tóc cho Ngọc Hoành Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ xuất sư môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: : Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đạo Nhất Chân Nhân – Tử Tiêu Đại Điện

Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền Cơ Tử tại Chính Điện (190/196) nhận nhiệm vụ tìm Ngũ Sắc Thạch.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> Long Môn Trấn ­> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp Vô Danh Lão Đạo (214/196).

Bước 3: Vào Lưu Tiên Động Tầng 1, đánh bại Truy Hồn (211/203), (208/197). Lấy được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng 2. Lưu ý: Đánh đến khi nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.

Bước 4: Vào Lưu Tiên Động Tầng 2 (Chọn dòng thứ 2 “Tụy Nhân” để mở cửa động tầng 2), đánh bại Thừa Phong (201/188), (194/194), lấy được Viêm Đế Tỏa.

Bước 5: Vào Lưu Tiên Động Tầng 3 (Chọn dòng thứ 4 “Tinh Vệ” để mở cửa động tầng 3), đánh bại Lưu Tinh (208/193), (215/197), lấy được Thiếu Hạo Tỏa.

Bước 6: Vào Lưu Tiên Động Tầng 4, (Chọn dòng thứ 1 “Xuân” để mở cửa động tầng 4) đánh bại Tật Điện (202/196), (201/191), lấy đươc Chuyên Húc Tỏa.

Bước 7: Vào Lưu Tiên Động Tầng 5 (Chọn dòng thứ 2 “Đất trời phân đôi” để mở cửa động tầng 5), đánh bại Nữ Thích Khách (218/209), lấy được Hoàng Đế Tỏa.

Bước 8: Khi lấy đủ 5 vật phẩm tiến vào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 “Hai bức tượng súc vật bằng gỗ” để mở cửa động tầng cuối), mở rương tại (199/199) lấy được Ngũ Sắc Thạch.

Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tại Chính Điện giao Ngũ Sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử, hoàn thành nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn..

Phần thưởng:

 • Ngũ Lôi Chính Pháp;
 • Sương Ngạo Côn Lôn.

Được phong làm: Hộ Pháp Chân Quân.

8. Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Côn Lôn ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

 • Ngạo Tuyết Tiêu Phong;
 • Lôi Động Cửu Thiên.

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ:

Bước 1: Đến gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Ông ta khuyên bạn ra sau ngọn núi, chắc hẳn bạn cũng tò mò không hiểu chuyện gì ẩn chứa bên trong.

Bước 2: Ra sau núi, gặp Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào một trong hai người sẽ nghe họ trò chuyện. Nhưng cuối cùng bạn cũng bị phát hiện ra, thôi quay về hỏi Thán Tức Lão Nhân là tốt nhất.

Bước 3: Quay lại gặp Thán Tức Lão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn chặn nội chiến trong phái.

Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bại Ngư Tố Chân và Thiệu Bảo Nhi (186/204).

Lưu ý: Sau khi đánh bại 1 người, khoảng 10 giây sau, người đó sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần né người đó, đánh người còn lại, không cần phải tiêu diệt được 2 anh em Ngư ­ Thiệu cùng 1 lúc mà chỉ cần giết mỗi người một lần.

Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặp Thán Tức Lão Nhân, hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ ký danh đệ tử môn phái Côn Lôn

Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạn hãy đi đến Phượng Tường phủ, tiếp đến Long Môn trấn, rồi đi lên hướng Bắc là tới. Khi đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm đến Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhận lời đi giúp cô ta bắt con Kim Tơ Hầu.

Bước 2: Đi thẳng lên hướng Bắc đến Khoái Hoạt Lâm tìm con Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng chưa thể bắt được nó.

Bước 3: Hãy tìm 1 chùm quả Sơn Lý Hồng (214/207) là loại thức ăn ưa thích nhất của con Kim Tơ Hầu. Cuối cùng các hạ cũng bắt được con khỉ lông vàng đó và đem về cho Đồng Tịch Nhan.

Bước 4: Sau đó các hạ vào Chính Điện để ra mắt Tuyền Cơ Tử (190/195) và trở thành đệ tử ký danh của phái Côn Lôn.

10. Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Côn Lôn

Học kỹ năng:  Lưỡng Nghi Chân Khí

bi quyet ky nang 120
Bí quyết Kỹ năng 120bi quyet dai-thanh 120
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

Giá: xxxxx Tiền Đồng.

Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK, bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Chuột phải sử dụng sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng:

Lưỡng Nghi Chân Khí Côn lôn
Leave A Reply

Your email address will not be published.