[Hướng Dẫn] Nhiệm Vụ Môn Phái Cái Bang JX1

0 4,608

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ SƯ MÔN THẬP ĐẠI MÔN PHÁI

Kim
Mộc
Thủy
Hỏa
Thổ
Thiếu Lâm
Thiếu Lâm
Ngũ Độc
Ngũ Độc
Nga My
Nga My
Cái Bang
Cái Bang
Võ Đang
Võ Đang
Thiên Vương
Thiên Vương
Đường Môn
Đường Môn
Thúy Yên
Thúy Yên
Thiên Nhẫn
Thiên Nhẫn
Côn Lôn
Côn Lôn

Nhiệm vụ môn phái Cái Bang võ lâm 1

1. Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Đại Đệ tử.

Học được võ công:

 • Cái Bang Bổng pháp;
 • Cái Bang Chưởng pháp.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã

Bước 1:  Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (190/230), tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.

Bước 2:Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (215/188), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên rồi!

Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (390/320).

Bước 4: Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).

Bước 5: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ cấp 20 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Bát Đệ tử. 

Học được võ công: Hóa Hiểm Vi Di .

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đệ tử Cái Bang.

Bước 1: Đến tọa độ (185/222) thì bạn gặp đệ tử Cái Bang , nghe kể về tên Mạnh Viễn Tài cậy thế thúc thúc của hắn làm Trưởng lão nên rất hống hách.

Bước 2: Đến một khu rừng nhỏ ở phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (190/190).

Bước 3: Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (195/235) định xin tạ lỗi nhưng không những không bị trách phạt mà còn được thăng làm đệ tử cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ cấp 30 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Chấp Bổng Đệ tử.

Học được võ công:

 • Giáng Long Chưởng;
 • Đả Cẩu Trận.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: La Khuông Sinh – Chưởng Bổng Trưởng Lão

Bước 1: Đến gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (191/225), tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2:  Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (214/178). Ông ta kể cho bạn nghe về những điều kỳ lạ ở Thục Cương Sơn.

Bước 3: Đến Thục Cương Sơn, phát hiện ra ba tên Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182), đánh bại một trong ba tên đó, sẽ xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.

Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện với Triệu Đà Chủ , nhận được sách.

Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách, hoàn thành nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ cấp 40 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Long Đầu Đệ tử.

Học được võ công: Hoạt Bất Lưu Thủ.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Ngụy Liễu Ông – Truyền Công Trưởng Lão

Bước 1: Đến gặp Ngụy Liễu Ông (190/240), nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn sát thủ.

Bước 2: : Lâm An ­> Long Tuyền Thôn ­> La Tiêu Sơn ­> Long Cung động (218/185), trong đó có hai tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng sẽ có cơ hội lấy được một bức thích sát mật hàm.

Bước 3:   Mang bức thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông . Sau đó nhận tiếp nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.

Bước 4: Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (201/197), đưa bức mật hàm cho ông ta.        

Bước 5: Trở lại Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông, hoàn thành nhiệm vụ.

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Điểm Tiềm Năng, Kỹ Năng Cái Bang võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cấp 50 môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Đại Long Đầu.

Học được võ công:

 • Bổng Đả Ác Cẩu;
 • Hàng Long Hữu Hối.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Bang chủ Hà Nhân Ngã

Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (190/230), tiếp nhận nhiệm vụ mang bức địa đồ Trung Nguyên hiến tặng cho triều đình.

Bước 2: Đến Hoàng cung ở Lâm An, vệ binh của Hoàng cung sẽ ngăn bạn lại vì bạn không có thông hành lệnh nên không thể vào Hoàng cung.

Bước 3: Đi Đi tìm Trương Tuấn (186/212) tại Lâm An, sau khi đối thoại, bạn sẽ có được Hoàng Cung Thông Hành Lệnh Bài.

Bước 4: Trở lại Hoàng cung, gặp vệ binh (205/201), sẽ thấy xuất hiện dòng chữ: “Lệnh bài này là thật, được phép đi vào Hoàng Cung”. Đi vào Hoàng cung! Bạn không thể gặp được Hoàng thượng nên giao bức địa đồ cho Tào Công Công ! Sau đó bạn sẽ được đưa ra khỏi Hoàng cung.

Bước 5: Trở lại chỗ Trương Tuấn đối thoại, Trương Tuấn cho biết Tào Công Công chính là nội gián của Kim Quốc. Tình thế thật là cấp bách!

Bước 6: Quay trở lại Hoàng cung. Lần này vì đã được dặn trước nên bọn vệ binh sẽ không cho bạn vào Hoàng cung. Hãy đi qua cổng bên, tìm một tên Tiểu Thái Giám (205/201), nhấp vào lời thoại… bạn hối lộ 10 lượng bạc, hắn sẽ cho biết Tào Công Công hiện đang ở trong Ngự Hoa Viên.

Bước 7: Đi Vào Ngự Hoa Viên, phía sau hòn non bộ là một mật đạo, Tào Công Công (210/188) vừa trong thấy bạn đã hoảng hốt gọi vệ binh đến bảo hộ. Bạn đánh bại đám vệ binh, sau đó bắt luôn Tào Công Công, lấy lại bức địa đồ Trung Nguyên.

Bước 8: Chú ý: Bạn phải đánh các tên Đội Trưởng Vệ Binh đến khi nào có thông báo của hệ thống mới bắt tên Tào Công Công trả lại tấm địa đồ.

Bước 9: Trở lại đối thoại với Trương Tuấn giao bức địa đồ Trung Nguyên cho ông ta, nhờ ông ta trình tận tay Hoàng thượng.

Bước 10: Trở lại Cái bang, gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ xuất sư môn phái Cái Bang

Sẽ được phong là: Tiêu Dao Thần Cái.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Từ Tam Trượng – Chưởng Bát Trưởng Lão

Bước 1: Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), tiếp nhận nhiệm vụ đi lấy 9 cái túi vải.

Bước 2: Vào Tường Vân Động (trong cùng bên phải của Cái Bang). Chú ý : ở nhiệm vụ này, ở các rương cần chìa khóa để mở, bạn có thể đánh bại quái vật tương ứng để nhận chìa khóa nhiều lần. Ví dụ: sau khi đã mở rương bạn có thể quay lại đánh Hổ Quyền lần nữa để lấy chìa khóa ra mở rương, cho đến khi bạn nhận được 2 cái túi thì thôi.

Bước 3: Tầng thứ nhất: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy được chìa khóa, mở rương (221/193) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.

Bước 4: Tầng thứ hai: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), sau khi mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (hoặc không có).

Bước 5: Tầng thứ ba: Có 5 cái rương không cần mở vì rương trống.

Bước 6: Tầng thứ tư

Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), sau khi mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải.

Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấy được chìa khóa, mở rương (187/208) lấy được 2 cái túi vải.

Bước 7: Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy được chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.

Bước 8: Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng , hoàn thành nhiệm vụ

7. Nhiệm vụ trùng phản sư môn phái Cái Bang

Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn..

Phần thưởng:

 • Tiêu Diêu Công;
 • Túy Điệp Cuồng Vũ.

Được phong làm: Cửu Đại Trưởng Lão.

8. Nhiệm vụ cấp 90 môn phái Cái Bang

Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

 • Phi Long Tại Thiên;
 • Thiên Hạ Vô Cẩu.

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức).

Các bước thực hiện nhiệm vụ:

Bước 1: Đến Thành Đô ­> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà (280/370), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh).

Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (215/190), mua Huệ Tuyền tửu.

Bước 3: Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.

Bước 4: Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà.

Bước 5: Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà).

Bước 6: Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ ký danh đệ tử môn phái Cái Bang

Bước 1: Từ Dương Châu phủ, đi lên hướng bắc để tới Cái Bang. Vào đến tổng đàn của Cái Bang thì tìm đến diện kiến Từ Tam Trượng (189/236) nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Ở Dương Châu phủ, bạn hãy tìm đến gặp: ­

 • Liễu Đại Gia (208/201) và khen lão ta về đường con cháu. Và nhân lúc lão ta đang khoái trí xin lão ấy chòm râu (Hồ Tu).
 • ­Nhiệm Thiên Nhai (221/195) và khen ông ta về đường công danh sẽ được ông ta tặng cái quạt (Phiến Tử). ­
 • Như Ý (211/192) và khen cô ấy tướng mạo đẹp, cô ta sướng đến phát điên và tặng luôn cho các hạ một cái khăn (Thủ Phách).
 • Tôn Viên Ngoại (203/190) và khen hắn tài phúc, hắn sẽ tặng cho các hạ một chiếc nhẫn (Bản Chỉ).

Bước 3: Có được 4 món trên, các hạ hãy lên đường trở lại Cái Bang và giao lại 4 món đó cho Từ Tam Trượng (189/236) để làm lễ ra mắt tân môn đệ.

10. Nhiệm vụ cấp 120 môn phái Cái Bang

Học kỹ năng: Hỗn Thiên Khí Công

bi quyet ky nang 120
Bí quyết Kỹ năng 120bi quyet dai-thanh 120
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các.

Giá: xxxxx Tiền Đồng.

Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK, bán cửa hàng giá 0 lượng.

Công dụng: Chuột phải sử dụng sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng:

Hỗn Thiên Khí Công cái bang

>> Bạn đang muốn trải nghiệm lại game võ lâm truyền kỳ năm xưa?
>> Xem ngay top 100 sever Võ Lâm Lậu – Jx Private đông người chơi nhất tại: https://www.gametruyenky.com/jx-private-vo-lam-lau/

Leave A Reply

Your email address will not be published.