Browsing Category

Uncategorized

Chính sách quyền riêng tư

Các thông tin của Quý khách hàng sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp như: Google sẽ sử dụng cookie để giúp phân phát các quảng cáo mà Google